Ceník

Cena za překlady se počítá za jednu normostranu cílového textu nebo za slovo podle individuální domluvy:

  • podle odbornosti slovní zásoby v textu a oboru
  • 1 NS (normostrana) = 1800 znaků včetně mezer mezi slovy (tj. 30 řádků po 60 úhozech)